PENGELUARAN BENIH IKAN TILAPIA

RM40.00

Padam

Penerangan

Penternakan tilapia berpotensi besar untuk berkembang pesat di Malaysia seiring dengan perkembangan yang sedang berlaku di peringkat global. Perkembangan yang dijangkakan ini akan memerlukan sokongan bekalan benih yang mencukupi, berkualiti dan berterusan melalui sistem pengeluaran benih yang mapan. Buku ini dapat dimanfaat dan oleh khalayak umum sama ada yang terlibat dalam bidang ini mahu pun mereka y ang berminat dalam bidang akuakultur. Buku Pengeluaran Benih Ikan Tilapia ini memberi panduan praktikal secara menyeluruh tentang pelbagai kaedah dalam pengeluaran benih spesies tilapia masa kini.

Maklumat

No. Produk
639621107894101
No. ISBN/ISSN
9789834607890
Tarikh Terbit
26 Feb 2016
Muka Surat
179
Penulis
Ahmad Fuad Ahmad
Berat (Versi Cetak)
0.38kg