PENGELUARAN BENIH IKAN MARIN DARI KOLAM TANAH

RM15.00

Padam

Penerangan

Buku Pengeluaran Benih Ikan Main dari Kolam Tanah ini membincangkan aktiviti yang terlibat dalam mengeluarkan benih ikan melalui kolam tanah. Pembenihan ikan laut dari kolam tanah merupakan satu kaedah terbuka penghasilan benih ikan marin, selain menggunakan sistem tertutup seperti tangki konkrit. Pemilihan lokasi, penentuan jenis tanah yang sesuai, pembinaan kolam, pengurusan benih serta penyakit dan ekonomi dibincangkan dengan huraian menarik. Buku ini dipersembahkan dengan gambar rajah, jadual dan carta alir bagi memberi kefahaman kepada pembaca tentang pembenihan ikan marin. Semoga maklumat ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca yang berminat untuk mengusahakan pembenihan ikan marin, dan seterusnya dapat mewujudkan lebih ramai pengusaha benih ikan marin yang produktif pada masa hadapan.

Maklumat

No. Produk
639521117424101
No. ISBN/ISSN
9789834617424
Tarikh Terbit
20 Nov 2014
Muka Surat
74
Penulis
Ahmad Daud Om
Berat (Versi Cetak)
0.18kg