15%

MARI BELAJAR BAHASA ARAB BUKU 2

RM10.20

Padam

Penerangan

Buku Hayya Nata’llamu al-Lughatal al-Arabiah 1, 2 dan 3
merupakan buku aktiviti yang sesuai digunakan oleh
kanak-kanak yang mahu belajar mengenal huruf hijaiyah,
perkataan-perkataan asas dalam bahasa Arab dan
pembinaan ayat mudah yang digunakan dalam kehidupan harian. Bahan dalam buku aktiviti ini
mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran bahasa, tatabahasa dan nilai-nilai murni. Kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran
membaca, kemahiran menulis dan aspek tatabahasa
digabungjalinkan bagi memantapkan lagi kemahiran
berbahasa Arab. Aktiviti-aktiviti dalam buku ini juga
menekankan aspek pengulangan dan pengecaman
huruf dan perkataan yang dapat membantu kanak-kanak
mengingat. Aktiviti yang disusun berserta dengan ilustrasi
dapat menarik minat kanak-kanak.

Maklumat

No. Produk
492320030705149325620101
No. ISBN/ISSN
9789834932565
Tarikh Terbit
14 Jan 2022
Muka Surat
46
Penulis
Nor Suhanna Abdullah
Berat (Versi Cetak)
0.10kg