KEMELESETAN EKONOMI DUNIA PENGALAMAN PULAU JAWA ( 1929-1935 )

RM35.00

Padam

Penerangan

Zaman kemelesetan merupakan satu tempoh yang menyaksikan kemerosotan ekonomi dunai sekitar tahun 1920-an hingga 1930-an. Tempoh ini dianggap sebagai zaman kemeseletan ekonomi terburuk dan paling signifikan dalam sejarah ekonomi dunia. Tempoh tersebut juga dijadikan kayu ukur dalam membandingkan sejauh mana ekonomi pada zaman moden boleh mengalami kejatuhan. Buku ini membincangkan kemelesetan ekonomi dunia, khususnya yang berlaku di Pualu Jawa bermula pada tahun 1929 hingga 1935. Pulau Jawa dipilih atas faktor peranannya sebagai pusat pentadbiran penjajah Belanda pada tempoh tersebut. Secara khusus, buku ini memberi kefahaman dan pengetahuan tentang cara bagaimana Pulau Jawa berhadapan dengan konflik kemelesetan ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Pulau Jawa antara tahun 1929 hingga 1935

Maklumat

No. Produk
338521114694101
No. ISBN/ISSN
9789834614690
Tarikh Terbit
17 Mac 2015
Muka Surat
411
Penulis
Nazarudin Zainun
Berat (Versi Cetak)
0.56kg