HIKAYAT PANCA TANDERAN

RM10.00

Padam

Penerangan

Siri ini merupakan usaha kerjasama antara Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Oxford Fajar Sdn. Bhd. Penerbitan semula karya-karya ini penting untuk bahan rujukan para pelajar dan pengkaji sastera, di samping memperkaya khazanah sastera negara.

Maklumat

No. Produk
899320050201149034440101
No. ISBN/ISSN
9789834903442
Tarikh Terbit
04 Mei 2016
Muka Surat
84
Penulis
Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi
Berat (Versi Cetak)
0.13kg