ETAK LOKAN AIR TAWAR

RM12.00

Padam

Penerangan

Etak merupakan sejenis karangan yang bentuknya seakan lokan tetapi hidup di habitat air tawar dan bersaiz jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan lokan. Etak merupakan kerangan yang masih belum dikenali ramai baik dalam kalangan masyarakat, komuniti penyelidik, akademik mahupun pelajar sekolah. Justeru, buku ini ditulis dan diterbitkan dengan tujuan untuk memberi pendedahan berkaitan morfologi, habitat dan kepentingan etak dalam rantaian makanan, fungsi etak sebagai pengimbang ekosistem, tindak balas etak dalam penentuan indikator pencemaran, sumbangan etak kepada ekonomi masyarakat setempat selain mengangkat etak sebagai salah satu daripada makanan warisan negara.

Maklumat

No. Produk
594320050201149155940101
No. ISBN/ISSN
9789834915599
Tarikh Terbit
19 Apr 2018
Muka Surat
98
Penulis
Aweng a/l Eh Rak, Ahmad Abbas Kutty
Berat (Versi Cetak)
0.16kg