AL-SYARIAH JILID 3: UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM (EDISI KEDUA)

RM20.00

Padam

Penerangan

Buku ini merupakan penambaikkan kepada judu Al-Syariah Jilid 3 yang sedia ada. Sebanyak 11 buah artikel yang dimuatkan dalam buku ini membincangkan undang-undang keterangan islam yang terpakai dalam perundangan islam. Dengan pendekatan penulisan yang mudah difahami, buku ini wajar dibaca oleh peguam, pelajar, pensyarah, penyelidik dan pengamal perundangan.

Maklumat

No. Produk
340320050201149137140201
No. ISBN/ISSN
9789834913717
Muka Surat
206
Berat (Versi Cetak)
0.26kg